*** We will ship king cakes for the Christmastime and our storefront will be open on December 14 for the Christmastime!!! ***

King Cake Price List (In Store)

Randazzo_Price_List_2016_WEB.jpg

reg_slice.jpg 414__95823.jpg
pecan_praline2__77998.jpg royal__11082.jpg
apple_piece__56321.jpg berry_whole__46713.jpg 
strawberry__73593.jpg lemon_cake__29764.jpg 
lemon_piece__21803.jpg